Vogelklas Karel Schot zoekt sponsors voor jubileumboek Stichting Vogelklas Karel Schot, het regionale opvangcentrum voor vogels, egels en vleermuizen op het Rotterdamse Afrikaanderplein bestaat in juni 25 jaar. Voor donateurs, vrijwilligers en sponsors verschijnt een jubileumboek. Het is na verschijnen ook te koop. Om het boek te bekostigen zoekt de Vogelklas sponsors. Daarbij kunnen liefhebbers voor het boek alvast reserveren voor een of meerdere exemplaren. Onderwijzer Karel Schot was in april 1950 grondlegger van het in Rotterdam gevestigde naar hem vernoemde regionale vogelasiel. Meer dan een kwart miljoen zieke of gewonde vogels, egels, vleermuizen, knagers, apen en een enkele zeehond zijn sindsdien opgevangen en verzorgd en na genezing weer in de vrije natuur teruggezet. Meester Schot begon hiermee in de vierde klas van de Ericaschool in Rotterdam-Bloemhof. Dertig jaar hield hij dat vol, zelfs nog tot kort voor zijn dood in 1980. De kosten die een en ander met zich meebracht, betaalde hij uit eigen zak. Koos van Donk werd als joch van twaalf in 1955 lid van de Vogelklas en daarna als vrijwilliger en begeleider van natuurexcursies. In 1980 werd hij aangesteld als beheerder van het ondertussen veel bekendheid genietende en erkende vogelasiel, dat sinds dat jaar is gevestigd in een voormalige botanische tuin op het Afrikaanderplein in Rotterdam. In 1980 richtten Van Donk en Jan van der Mussele, die ondertussen 44 jaar bij de Vogelklas is betrokken, de Stichting Vogelklas Karel Schot op. Dit was nodig voor rechtspersoonlijkheid en het op gang brengen van subsidie- en ander hulpstromen.
Vogelklas "Karel Schot"  vanaf 1950
Het 24-uurswerk wordt in de Vogelklas in ploegendienst verricht door 35 vrijwilligers. Vorig jaar werden ruim zevenduizend vogels, egels en vleermuizen opgevangen en verzorgd, meldde voorzitter Van der Mussele in zijn nieuwjaarstoespraak. De vrijwilligers zijn van allerlei pluimage, onder hen burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden. Voordat zij in haar ambt werd benoemd was ze voorzitter van de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. In de loop van jaren heeft de expertise van de Vogelklas veel bekendheid gekregen. Koos van Donk (uitzending 2 IFAW) wordt herhaaldelijk geraadpleegd, ook door buitenlandse organisaties als zich een ramp heeft afgespeeld waardoor vogels zijn besmeurd met olie. Zo zette hij in 1992 na de Golfoorlog in Saoudi Arabië een opvang- en behandelingscentrum op en maakte hij de bevolking wegwijs in het reinigen en behandelen van vogels. Voorts is hij een van de landelijk coördinatoren bij de behandeling van vogels na een oliemorsing op de Noordzee. Het werk van de Vogelklas is financieel mogelijk door donateurs en giften van particulieren en bedrijfsleven. Voor het laten drukken van een jubileumboek is geen geld beschikbaar. Niettemin wil de Vogelklas het boekwerk van 168 pagina’s en tweehonderd foto’s in juni gereed hebben. De nadrukkelijke hoop is gevestigd op bijdragen van gemeenten, fondsen, particulieren en het bedrijfsleven. Wie een bijdrage schenkt, krijgt (desgewenst) een vermelding in het boek. Journalist Rein Wolters, en auteur van 21 boeken over de historie van Rotterdam, schrijft belangeloos de teksten voor het boek en verzorgt ook de samenstelling. De bekende persfotograaf John de Pater stelt foto’s, die hij eerder over de Vogelklas maakte gratis beschikbaar en de opmaker van uitgeverij Aprilis in Gelderland heeft zich bereid verklaard kosteloos de lay-out te verzorgen. Nu is nog geld nodig voor het drukken en binden van het boek. Wie wil bijdragen, kan dit kenbaar maken via 010-4857847 of via e-mail: vogelklas@hetnet.nl
Wie kennis wil maken met de activiteiten van het regionale centrum kan terecht op
www.vogelklas.nl
Karel Schot ten voeten uit na zijn diensttijd als vrij man op een opgespoten terrein bij de Waalhaven in april 1950
Lurkend aan zijn pijp Karel Schot als student van de Kweekschool in de periode 1945-1948
Van maart 1950 tot september 1953 stond Karel Schot voor de vierde klas van de Ericaschool aan het Ericaplein in Bloemhof, waar ook zijn eerste Vogelklas werd ingericht.
Met de jongens van zijn klas ging Karel Schot met regelmaat naar buiten, maar tot de oprichting van een natuurstudieclub kwam het nog niet. Dat was het geval in 1952 nadat de onderwijzer kennis had genomen van de Commissie voor de Jeugdrecreatie.
Spanning op de gezichten van de van de Vogelklassers bij het loslaten bij de Waalhaven van een herstelde torenvalk.
Karel Schot toonde zich in vele gedaanten en uitdossingen aan zijn leerlingen, zoals ongeschoren en met pet op deze foto van 23 april 1963.
Jan Hart toont op 21 februari 1953 in de Vogelklas een vrijwel herstelde meeuw, die kort daarna in vrijheid werd gesteld.
Eieren van een eend zijn voor de kinderen van het pand een bezienswaardigheid. Een broedsel verwacht je wel aan de slootkant op en een wei, maar toch niet in de dakgoot.
 
Rudi Kroep had in de klas een plaats naast de kooi van eekhoorn Jopie. Het schuwe diertje werd spoedig tam en liet zich al na een paar weken ook door anderen voeren.
In de klas kregen de leden van de Natuurstudieclub uitleg over het ringen van vogels. Op het schoolbord schreef meester Schot de belangrijkste feiten op.
Eenmaal opengevouwen verstrekken de gegevens in de vogelring duidelijkheid over de herkomst van het dier.
Geert Kranendonk, Hans van der Elst, Frank Janssen, Rob van de Heuvel, Jan Geerling en Frits Kröger willen best even op de foto met de spreeuwen die ze hebben geringd.
Frank Janssen bekijkt de spreeuw nog eens goed alvorens hij zijn gevederde vriendje in vrijheid stelt.
Bezoek aan de Vogelklas naar aanleiding van het ringen van vogels. Links Karel Schot, in het midden de dames E. Schaap (inspectrice Dienst Onderwijs) en T. Bosch en rechts H. Kool van de Commissie voor de Jeugd.
Dit eerbetoon is naar aanleiding van een ogenschijnlijk klein berichtje in het gastenboek van de Dierenbescherming afd. West-Alblasserwaard van Gerrit Hazeleger; hij heeft gelijk met zijn commentaar !

Bericht: 
hallo ,jullie doen heel goed werk, maar waarom kan ik nooit een
foto van karel schot vinden, gewoon een kleine foto van hem op de pagina,
dat verdiend hij wel, (oud klasgenoot 1963) gr ger

                                                 Het is wel even zoeken naar onze Karel Schot,
                                                 maar het stond ergens op 
http://www.rotterdam010.nl/
                                                
een fantastisch uitziende, historisch belangrijke en
                                                 sfeervolle website over Rotterdam TOEN en nu. 

  Ger:"... zijn oude VW Kever
       opknappen.........."        
     Neem eens een "kijkje", het barst er van allerlei
                                                 multimedia documenten en herinneringen - echt een aanrader.
Met veel dank aan deze site voor het inzicht in de oorsprong van 
Vogelklas Karel Schot. Nu weten we tenminste waar dit allemaal vandaan komt. Dat woordje "Vogelklas" komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. We leren nog steeds van de kennis, die zijn oorsprong vond in het jongetje van toen - Karel Schot.
"Vogelklas Karel Schot" Afrikaanderplein 37 Rotterdam, Ago/sept. 2003,
Jorge Kata Núńez.
Achtergrondgeluiden op deze pagina.